Logo

ประชุม COP บริการวิชาการ - Shared screen with speaker view
จารุพรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
38:57
สวัสดี ทุกท่านค่ะ
EngUser
39:15
ไม่ได้ยินเสียงค่ะ
จารุพรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
39:37
หากมีข้อสงสัย เกี่ยวกับประเด็นที่ตรวจสอบ สามารถแลกเปลี่ยนหรือสอบถามได้เลยค่ะ
จารุพรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
40:01
ทางช่องแชท หรือ เปิดไมค์ได้เลยค่ะ
commsci
42:27
จากข้อทักท้วง หากนำมาประมวลตามลำดับการปฏิบัติงานจะทำให้เราเอามาเป็นหลักปฏิบัติให้เหมือนกันทุกคณะ/หน่วยงานได้ค่ะ
commsci
49:36
แลกเปลี่ยนค่ะ1.การดำเนินการด้านเอกสารเบิกจ่าย ให้ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในสัญญา เช่น เจ้าของเงินระบุว่าให้ใช้เสร็จอย่างเดียว ก็ไม่จำเป็นต้องทำตามระเบียบฯ2.กรณีสัญญาระบุให้ปฏิบัติตามระเบียบ ก็ต้องตามระเบียบทุกรายการ เช่น ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ เป็นต้น
commsci
01:00:19
ขออภัยไม่สามารถใช้ไมค์ได้ค่ะตามข้อ 1 เจ้าของเงินระบุให้เก็บใบเสร็จอย่างเดียว เช่น ซื้อวัสดุก็ใช้ใบเสร็จวัสดุอย่างเดียวโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการพัสดุ อย่างนี้ คณะฯ ก็ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุใช่มั๊ยคะ
naowarat
01:02:03
เสียงขาดๆหายๆ ค่ะ
AMEENOH DOLOH
01:04:40
สอบถามนะค่ะ กรณีรับงานโครงการบริการวิชาการแบบว่าจ้างแบบมีสัญญาจ้าง หลังจากดำเนินการสิ้นสุด หัวหน้าโครงการต้องส่งเอกสารเบิกจ่ายไหมคะ เนื่องจากในระเบียบได้กำหนดไว้ว่า หลักฐานการจ่ายเงินจัดเก็บที่หัวหน้าโครงการเพื่อการตรวจสอบ
commsci
01:04:53
ถ้าเช่นนั้น ณ ตอนนี้ระเบียบยังไม่เรียบร้อย ม.ก็ต้องสื่อสารให้ประชาคมทราบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพราะที่เป็นปัญหาคือผู้รับงานบริการวิชาการไม่เข้าใจ และเค้าถือว่าเจ้าของเงินไม่ได้สตริ๊ก แต่เรามาทำให้ยุ่งยากขึ้นเอง
AMEENOH DOLOH
01:11:11
การให้บริการแปลเอกสาร และมีเรตค่าจ้างตามประกาศของมหาวิทยาลัย การให้บริการลักษณะนี้ถือว่าเป็นการให้บริการแบบว่าจ้าง โดยไม่มีสัญญาจ้างไหมคะ
commsci
01:18:40
สอบถามค่ะกรณีคณะรับจ้างผลิตผลงาน 1 ชิ้น (มีสัญญาจ้าง)และในรายละเอียดง /กำหนดวงเงินค่าจ้างผลิตผลงานมาจำนวนหนึ่ง และต้องการตัวชิ้นงานเท่านั้่น
commsci
01:20:46
จากคำถามข้างต้น หากรายละเอียดงบประมาณระบุเพียงผลงาน 1 ชิ้นจำนวนเงิน.....บาท คณะจะต้องเรียกหาใบเสร็จจากเจ้าของโครงการหรือไม่
wandee
01:22:13
เสียงขาดๆหายๆค่ะ
commsci
01:22:58
ตามที่ท่านผอ.ว่าเลยค่ะ
kobporn
01:22:58
ช่วยขยายความหรือยกตัวอย่างการประเมินผลความพึงพอใจกรณีรับงานโครงการจ้างเป็นที่ปรึกษา เช่น ต้องประเมินผลความพึงพอใจกับส่วนไหน หรืออย่างไร
commsci
01:23:57
ไม่ได้ยินเสียงค่ะ เสียงหายไป
EngUser
01:24:55
เสียงขาดๆหายๆนะคะ
Kittikhun Thongpull
01:25:08
หากสัญญามีการระบุให้รับประกันผลงานหลังการส่งมอบเป็นระยะเวลาหนึ่ง ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถการเบิกเงิน หรือกันวงเพื่อใช้ในการสำรองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงการประกันได้หรือไม่ หรือมีแนวทางใด ถึงแม้ระยะเวลาการประกันผลงานอาจอยู่หลังจากการปิดโครงการไปแล้ว
commsci
01:27:06
ไม่ได้ยินเสียงแล้วค่ะ
U-sa Cheenthong
01:27:41
เสียงการประชุมไม่ต่อเนื่อง ทำให้ไม่ควรเข้าใจประเด็น
U-sa Cheenthong
01:28:10
เสียงการประชุมไม่ต่อเนื่อง ทำให้ไม่ค่อยเข้าใจในประเด็น
EngUser
01:33:01
การออกใบเสร็จกรณีผู้ว่าจ้างหักค่าประกันไว้บางส่วน แต่ต้องการให้ออกใบเสร็จเต็มจำนวน มีคำแนะนำในการดำเนินการแบบอื่นบ้างมั้ยคะ โดยไม่ต้องยืมเงินมาเติมให้เต็มก่อน เช่น การลงบัญชีเดบิตเครดิตไว้ก่อนค่ะ
commsci
01:36:22
จากประสบการณ์ เจ้าของเงินไม่ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างรู้ว่ามีการประกันผลงาน จะแจ้งก็ตอนจะโอนเงินให้โดยจะโอนให้ไม่เต็มยอด
commsci
01:37:31
มีสัญญาค่ะ
commsci
01:37:37
และไม่ระบุ
kobporn
01:38:42
ต่อจากกรณีข้างต้น ที่เติมเงินเพื่ออกใบเสร็จเต็มจำนวน เมื่อได้รับเงินประกันผลงาน ผู้รับจ้างต้องการใบเสร็จ ดังนั้นเมื่ออกใบเสร็จจะเป้นจำนวนยอดเงินที่เกินยอดค่าจ้าง
AMEENOH DOLOH
01:43:11
ตามที่ตรวจสอบภายในได้พบเจอการจ่ายค่าตอบแทนให้นักศึกษาโดยไม่มีการขออนุมัติ จะขอสอบถามเพิ่มเติมนะค่ะ ถ้าตั้งค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในโครงการแล้ว และมีการอนุมัติให้จัดและใช้เงินตามค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้ สามารถจ่ายค่าตอบแทนนั้นได้เลย หรือต้องมีเอกสารขออนุมัติอีกต่างหากคะ
EngUser
01:45:18
เสร็จงานแล้วมีสรุปประเด็นคำถามคำตอบมั้ยคะ
EngUser
01:45:30
ขอบคุณค่ะ